top of page
Search

900 ezer forintot nyertünk az önkormányzat civileknek kiírt pályázatán

Gyál város Önkormányzata kiemelten fontos feladatának tartja a civil közösségek támogatását. Az évről évre kiírt pályázati forrásból biztosított összeg nagy segítséget jelent szervezetünknek abban, hogy céljainkat megvalósíthassuk.


A tavalyi évhez hasonlóan, idén is benyújtottuk pályázatunkat, amit az alábbiakban ismertetünk.


A Gyáli Önkéntes Szemétszedők Egyesülete, egy olyan programcsomagot szeretne megvalósítani, amely magába foglalja a prevenciót is azáltal, hogy a lakosságot, ezen belül a fiatal generációt érzékenyítené a fennálló, súlyos szeméthelyzettel kapcsolatban. További célunk a kialakult helyzet javítása, valamint tájékoztató, ismeretterjesztő jellegű, ingyenes programok megtartása. 2021-ben az alább felsorolt események szervezésével, lebonyolításával kívánjuk megvalósítani a fent megfogalmazott céljainkat.


2021. évre tervezett programcsomag részletes leírása


1. Az Arany János Közösségi Házzal egyeztetve kívánunk a lakosság részére szervezni egy olyan programot „Gyáli Zöld Nap” néven, ahol lehetőségük nyílik a saját maguk által nevelt növényeket elcserélni, továbbá ingyenesen hozzájutni további hajtásokhoz, palántákhoz, csemetékhez. Egyesületünk tagjai saját palántákkal, hajtásokkal, csemetékkel is készülnek. Ezen program keretén belül biztosítanánk egy kertészeti szakembert, aki a növények további gondozásával kapcsolatban nyújtana teljeskörű felvilágosítást és tájékoztatást a lakosság részére. Tervezzük továbbá újrahasznosított „szütyők” kiosztását is a jelen lévőknek, emellett tájékoztatást adnánk egyesületünk tevékenységét illetően is. A „Gyáli Zöld Nap”-ot - hagyományt teremtve - éves rendszerességgel kívánjuk a továbbiakban megszervezni.


Érintett tevékenységi kör: városunk zöldítése, klímavédelem, tájékoztatás, ismeretterjesztés2. Az Arany János Közösségi Ház felkérése kapcsán, az iskolásoknak szervezett tábor keretein belül tartanánk egy „Környezetmentő Napot”, ahol egy rövid szemétszedés után, ismeretterjesztő, érzékenyítő előadással, később a témába vágó játékokkal készülnénk a tábor résztvevői részére. A HUMUSZ Szövetség saját, kidolgozott oktatási programját hoznánk el, akiknek 25 éves tapasztalata sokat adhatna az esemény értékéhez. Földünk és környezetünk védelmével kapcsolatos természetfilm-vetítést tartanánk a gyerekeknek, majd zárásképpen, az aznap elhangzott információkon alapuló kvíz-játékot tartanánk, amely nyerteseit kiemelten díjaznánk értékarányos, környezettudatos csomagok kiosztásával , illetve minden, a programban résztvevő gyermeknek adnánk egy érmet, amelyen az „Én is természetvédő vagyok!” szöveg szerepelne.


Érintett tevékenységi kör: természetvédelem, prevenció, szelektív hulladékgyűjtés, újrahasznosítás3. Újrahasznosítás


Az Életrevalók – Precious Plastic Para-fitt egy olyan civil szervezet, akik holland modell alapján elindították saját műanyag feldolgozó műhelyüket. Az általuk megtisztított, feldolgozott műanyagból újrahasznosított tárgyakat készítenek. Biológus önkénteseik foglalkozásokat, tréningeket tartanak környezettudatosságról, ökológiáról, tudatos fogyasztásról. Mobilis gépparkjukkal pedig szívesen kitelepülnek egy-egy bemutatóra is. Szeretnénk őket meghívni és az Arany János Közösségi Házban egy bemutatót kérni tőlük. Az esemény lezárásaként pedig megvendégelnénk a résztvevőket a Govinda vegetáriuánus étterem által készített ebéddel.


Érintett tevékenységi kör: hulladékfeldolgozás, újrahasznosítás


4. GYÖSZ közösségi csapatépítés


Ebből az alkalomból szerveznénk egy nyílt, közösségi összejövetelt, ahol a város lakosságának lehetősége nyílna a GYÖSZ tagjainak és tevékenységének megismerésére. Ezen a kötetlen rendezvényen szeretnénk egy kicsit közelebb hozni az emberekhez a problémát, hogy megértsék, mindannyian felelősek vagyunk a kialakult helyzetért, és egyénileg tehetünk a legtöbbet azért, hogy tiszta, rendezett környezetben élhessünk. Ebből az alkalomból meghívnánk Stefanics Tímeát, a Tündérkert Zero Waste Shop tulajdonosát, aki praktikus tanácsokkal szolgálna a hulladékcsökkentés és a tudatos vásárlás témakörében. Ezen alkalommal, előzetes regisztráció alapján, gyümölcsfacsemetéket osztanánk a lakosság részére. Szeretnénk, ha a gyáli kertekben minél több gyümölcsöt termő és oxigént előállító fa élne, ezzel is hozzájárulva Gyál klímájának javításához.


Érintett tevékenységi körök: környezetvédelem, hulladékgazdálkodás, tudatos vásárlás, zöldítés, klímavédelem5. GYÖSZösségi komposztálás


A tavalyi év őszén elindítottuk a „GYÖSZösségi komposztálás” tesztüzemét, amely nagy érdeklődésre tett szert. Ezen felbuzdulva szeretnénk tovább fejleszteni a programot oly módon, hogy Gyál lakosságát közelebbről megismertessük ezen konyhai és kerti zöldhulladék újrahasznosítási módszerrel. Több oktatási intézmény is érdeklődését fejezte ki a program kapcsán, így ezen igények kielégítését és további információk terjesztését szem előtt tartva, nagyobb körben kívánjuk terjeszteni az ismereteket, és lehetőséget biztosítani a közösségi komposztálásra. Ezzel csökkenthető a városi kommunális hulladék mennyisége és lehetőség nyílik a tudatosabb, környezetbarát megoldások beépítésére a köztudatba. Terveink között szerepel további komposztáló edények beszerzése, tájékoztató anyagok készítése és a lehetőség széles körben történő terjesztése.


Érintett tevékenységi körök: újrahasznosítás, hulladékcsökkentés, tudatos életmód6. Mini szedések, városi nagytakarítás


Mini szedéseink kijelölt városrészekre irányuló, 2 fős akciók, amit a kialakult járványhelyzet miatt egyenlőre nem tudunk nagyobb létszámra bővíteni. Megadott helyszínen és időben, a város utcáit járva gyűjtjük a város lakossága által, felelőtlenül eldobált szemetet. A gyűjtés itt szelektíven történik, az üveget, alumíniumot és műanyag palackokat válogatva gyűjtjük. A továbbiakban szeretnék ez az akciót kiterjeszteni lakossági szintre, ezzel felkínálva számukra a lehetőséget, hogy ők is tehessenek a város tisztaságának érdekében. Célunk létrehozni egy olyan programot, amelyben a lakosok “örökbe fogadhatnak” egy-egy utcát, vagy városrészt, amellyel kapcsolatban vállalják, hogy alkalom adtán körbejárják, megtisztítják és feltérképezik, melyek a legszemetesebb csomópontok. Ezáltal hasznos infomrációkkal láthatják el, és segíthetik is egyesületünk munkáját.


Érintett tevékenységi körök: környezetvédelem, szemétszedés, lakossági részvét
7. Intézményi felelősség vállalás


Véleményünk szerint, a felnövő generáció aktív részvétele nagymértékben hozzájárulhat ahhoz, hogy az elszemetesedésnek gátat szabjunk. Az ő életszemléletük, felfogásuk, meglátásuk kulcsfontosságú annak tekintetében, milyen is lesz a jövő Gyálja, a jövő Magyarországa. Ezért szeretnék alsós tagozatosok és óvodások számára érzékenyítő, figyelem felkeltő foglalkozásokat egy-egy osztályfőnöki óra, vagy tematikus hét kapcsán tartani. Korábban az említett intézényeket felkerestük, nyitottak a fogalkozásokra. Ezen alkalmakkor kihelyeznénk a gyűjthető hulladékok számára, az elkülönítő gyűjtést lehetővé tevő edényzetet kihelyezni.


Érintett tevékenységi körök: környezetvédelem, tudatos életmód, szelektív hulladékgyűjtés
51 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page